Κρασί

Κρασί πολυποικιλιακό, ποικιλίες Καλονιάτικο, Ρικαρά, Μοσχάτο, Μανδηλαριά.

Κρασί πολυποικιλιακό από ποικιλίες Καλονιάτικο…