Τα σύκα από τη Μυτιλήνη κατακτούν την Ευρώπη!

Τα σύκα από τη Μυτιλήνη κατακτούν την Ευρώπη!

Οικογενειακές επιχειρήσεις που διατήρησαν καλλιέργειες, μεθόδους και συνταγές από «γενιά σε γενιά» και οι οποίες έχουν έδρα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, καταφέρνουν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένες αγορές. Μερικές μάλιστα ξεκινούν αυτή την περίοδο τη δραστηριότητά τους, αποδεικνύοντας ότι δεν τις διστάζουν ούτε μπροστά στoυς κεφαλαιακούς ελέγχους, ούτε μπροστά σε μια…